Deneme Yazma Yarışması
Yarışma Hakkında
Gizlilik Sözleşmesi
Ödüller
Yarışma Afişi
Yarışmaya Başvur
Prof. Dr. Ayşe İlker
Yrd. Doç. Dr Muzaffer Çandır
Yrd. Doç. Dr Betül Bülbül Oğuz

KAPSAM
Milli Birlik ve Beraberlik temalı deneme yazma yarışmasıdır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

BAŞVURU
Yarışmaya katılan denemeler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
Her yarışmacı, yarışmaya bir deneme katılabilir.
Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.
Yarışmaya katılan deneme eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Üniversitemiz tarafından bir kitapta toplanacaktır.
Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisi, imla ve noktalama açısından düzeltme yapılabilir.
Yarışmaya deneme gönderen yazarlar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Temel değerlerle ve konuyla örtüşmeyen veya bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen veya çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren deneme değerlendirmeye alınmayacaktır.
Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanunîi ve hukukî süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuran yarışmacı tarafından üstlenilecektir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.
Denemelerin finale kalıp kalmayacağını değerlendirmek için, yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır.
Ön elemeden geçen ve finale kalan denemeler, 28 Nisan 2017 tarihinde “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden duyurulacaktır.
Finale kalan eserler 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde sergilenecektir. 
Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Ödül töreni 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir. 
Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacıya aittir. Ödül alan denemenin yukarıda belirtilen şartların tümüne uygun olmadığı veya deneme başka bir kişiye ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır.
Yarışmaya katılarak ön elemeden geçen tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.
Dereceye değer deneme bulunamazsa ödül verilmez.

SON BAŞVURU TARİHİ
14 Nisan 2017 saat 17:30’dan sonra sunulan eserler kabul edilmeyecektir.