MCBÜSES Yarışması
Yarışma Hakkında
Gizlilik Sözleşmesi
Ödüller
Yarışma Afişi
Yarışmaya Başvur
Yrd. Doç. Dr Aslıhan Özel Özer
Okutman Harun Baki
Okutman Mesut Karabacak

KAPSAM
Yarışmaya Manisa Celal Bayar Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrenciler katılabilir. Adaylar söylemek istedikleri herhangi bir müzik türünde şarkı seçebilirler.

BAŞVURU
Yarışmacılar bireysel olarak yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar hazırlandıkları bir adet şarkı ile yarışmaya katılabilirler.
Yarışmacılar eğer bir enstrüman çalıyorlarsa enstrümanları ile yarışmada şarkı söyleyebilirler. Sadece enstrüman performansı değerlendirmeye alınmayacaktır. Ses değerlendirilirken enstrüman çalımı değerlendirmeye olumlu ya da olumsuz etki etmeyecektir.
Yarışmacı tarafından Yarışma Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. 
Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme 2 aşamada yapılacaktır.

ÖN ELEMELER
Performansların final yarışmasına kalıp kalmayacağını değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır.Yarışmacıların 14 Nisan 2017 tarihine kadar  “www.mcbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir. Ön elemeler 5 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:30'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan yarışmacılar 4 Mayıs 2017 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan yarışmacılar için profesyonel orkestra ile prova günleri belirlenecek ve ilan edilecektir. Yarışmacıların final değerlendirmelerinde komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir.
Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.mcbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Yarışma turuna katılacak yarışmacıların yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ses Yarışması finali ve ödül töreni 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinde ilan edilecektir.
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir. 
Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir.
Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir.
Dereceye değer performans bulunamazsa ödül verilmez. Performansların ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık performansın olmaması halinde diğer performansların dereceleri yükseltilmez.

SON BAŞVURU TARİHİ
14 Nisan 2017 saat 17:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.